Bratrská jednota baptistů v Brništi
 adresa: Brniště 13, 471 29 Brniště 
 e-mail: cirkev@bjb-brniste.cz
 tel: 487 850 009 

 Kazatel sboru:
 Jiří Šimek
 e-mail: jiri.simek@bjb-brniste.cz
 tel: 607 187 152

 Předseda staršovstva:
 Ing. Lukáš Kuc
 e-mail: luko.kuc@gmail.com
 tel: 737 630 820

 Správce budovy Oáza: 
 Václav Kouřimský
 adresa: Brniště 13, 471 29 Brniště
 tel: 730 524 697

 Sborový účet: 2901555926/2010 HomeSbor

Sbor

Náš sbor má ve své podstatě dlouhou historii, ke které se hrdě hlásíme. Musíme přelistovat několik století. V době rekatolizace v 17.-19. století se čeští protestanti  na nátlak Katolické církve museli buď obrátit ke katolictví nebo opustit zemi. V tomto období odešlo mnoho českých protestantů do různých zemí, například Polska.

Právě v Polsku našli svůj nový domov ti, jejichž potomci pak stáli při vzniku našeho sboru. Češi v cizině vytvářeli české vesnice, udrželi si řeč i víru po celé generace a po druhé světové válce jim bylo umožněno vrátit se do vlasti jejich otců. Stali se součásti projektu osidlování pohraničí, odkud byli vysídleni Němci. A tak se nemalá skupina českých reemigrantů dostala do Brniště, kde vytvořili stanici libereckého baptistického sboru.

V nelehké době 50-tých let minulého století, v době, kdy byla situace na vesnicích velmi obtížná vzhledem ke kolektivizaci zemědělství, mnozí z navrátilců odešli za prací do nedalekého Liberce a Jablonce. Sbor ale fungoval i nadále. Členové se scházeli v neděli odpoledne v malém domečku za potokem vedle náměstí. Do Brniště přijížděl sloužit slovem kazatel z Liberce nebo některý z laických kazatelů. Sbor odolal všem útlakům ze strany komunistické strany i snaze zbourat domeček, ve kterém se scházeli k bohoslužbám. Pán Bůh nikdy nezaslíbil, že náš život bude jako růžová zahrada, ale slíbil, že nás nikdy neopustí. I v tomto našem sborečku osvědčoval svou věrnost mnohými způsoby a i domeček, jejich modlitebnu, zázrakem zachoval.

Po revoluci se sboreček začal rozrůstat a tak nakonec i prostory k bohoslužbám byli nedostačující – bez vody, suchý záchod, vlhké zdi, málo místa. Proto se rozhodlo o stavbě nové modlitebny. Psal se rok 2001. V té době už sbor patřil pod cvikovský baptistický sbor. Podařilo se nám sehnat nějakou pomoc ze zahraničí ve formě brigád i financí. Většina stavby ale byla financována z darů a příspěvků členů sboru, členů BJB v ČR a jednotlivých dárců a přátel sboru. Nová modlitebna, která z Boží milosti může stát jen pár kroků od středu obce, byla slavnostně otevřena 9.10.2005. Více se o stavbě modlitebny a zázracích, které se při tom děly, můžete dočíst v dokumentu „Vzpomínky na stavbu“, který je ke stažení na našich webových stránkách v záložce „Ke stažení“.

 

Aktualizováno 15. 11. 2015 16:12

Go to top

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.