Bratrská jednota baptistů v Brništi
 adresa: Brniště 13, 471 29 Brniště 
 e-mail: cirkev@bjb-brniste.cz
 tel: 487 850 009 

 Kazatel sboru:
 Jiří Šimek
 e-mail: jiri.simek@bjb-brniste.cz
 tel: 607 187 152

 Předseda staršovstva:
 Ing. Lukáš Kuc
 e-mail: luko.kuc@gmail.com
 tel: 737 630 820

 Správce budovy Oáza: 
 Václav Kouřimský
 adresa: Brniště 13, 471 29 Brniště
 tel: 730 524 697

 Sborový účet: 2901555926/2010 HomeÚvod

Vítáme Vás na stránkách Bratrské jednoty baptistů v Brništi

Poslání církve vidíme v tom, že zjevuje lidem a světu Boží lásku a Boží záměry. Bůh zastavuje člověka v jeho bloudění a nabízí mu záchranu v Kristu, který nad zlem zvítězil. Povolává muže a ženy aby "rostli do podoby Kristovy". Jako pastýř nás vede k proměně charakteru a změně našeho života od soběstředných zájmů ke službě a k novému životu, který je k Boží oslavě. Tomuto základnímu poslání chceme podřizovat všechny sborové aktivity. 

V rámci hlavních bohoslužeb v týdnu, které jsou v neděli, se zamýšlíme nad tím, jak Bůh zasahuje do lidských životů, jak Bůh zjevil sám sebe v Kristu a nad novým životem v Boží moci.

Oáza je dům, kde se schází náš sbor BJB Brniště. Tato budova byla postavena k tomu, aby sloužila Božím věcem, a tak se zde konají nejen nedělní bohoslužby, setkávání nad Biblí a schůzky dorostu-mládeže, ale i křesťanské sdružení mladých lidí (YMCA) zde nalezlo svůj domov. Široká veřejnost sem tak přichází např. do klubu angličtiny nebo klubu deskových her Fajjún. Oáza není sice nafukovací, ale hrdě vítá i davy lidí při slavnosti díkůvzdání, adventních koncertech, půlnoční bohoslužbě, svatebních bohoslužbách a dalších akcích.

Aktualizováno 31. 8. 2014 18:16

Go to top

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.